strandhuisjes_beach-cabins_kust_fred-de-krom-fotografie-en-beeldbewerking_2

privacyverklaring (AVG)

      Algemeen.

  Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de producten en/of diensten van Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking.
  Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 december 2018.
  Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen.
  Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  Op deze pagina komt u te weten welke gegevens er worden verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt worden en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt als u mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@freddekromfotografie.nl

      Persoonsgegevens die Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking verwerkt.

  IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website, locatiegegevens, foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement, voor- en/of achternaam, internetbrowser en apparaat type, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

      Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

  De website www.freddekromfotografie.nl en/of dienst Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@freddekromfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

      Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens

      verwerkt?

  Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. 1. Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang).
  1. 2. Het analyseren van uw gedrag op de site ter verbetering van producten en diensten om deze af te stemmen op uw voorkeuren.
  1. 3. U te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  1. 4. U te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
  1. 5. Uw betaling af te kunnen handelen.
  1. 6. Goederen en/of diensten bij u af te leveren.

      Geautomatiseerde besluitvorming.

  Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking) tussen zit.

      Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard?

  Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  Contactgegevens: totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
  1. Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting).
  2. Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting).
  3. Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting).

      Delen van persoonsgegevens met derden.

  Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

      Cookies, of vergelijkbare technieken.

  Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com

      Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u te noemen organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@freddekromfotografie.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons”>Autoriteit Persoonsgegevens.

      Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden.

  Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@freddekromfotografie.nl
error: Copyright Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking.